RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Zajęcia poranne

6: 30- 8:00 schodzenie się dzieci , gry i zabawy dowolne;

8:00- 8:15 modlitwa poranna, przygotowanie do śniadania;            

8:15- 8:45 śniadanie, czynności porządkowe po śniadaniu;                                  

 

Zajęcia przedpołudniowe

9:00- 11:15 zajęcia programowe, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw, pobyt na świeżym powietrzu;

11:15- 11:30 przygotowanie do obiadu;

11:30- 12:15 obiad, czynności porządkowe po obiedzie, toaleta ( szczotkowanie zębów);

 

Zajęci popołudniowe

12:20-13:00 odpoczynek, słuchanie bajek, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw;

13:00-13:30 zajęcia grupowe, zabawy ruchowe, praca indywidualna;

13:40-14:00 podwieczorek

14:15-16:00 gry i zabawy dowlone pod kierunkiem nauczyciela, rozchodzenie się dzieci.