ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS

ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS

Patron Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w SycowieCzuwać chciej przy kimś,
Kto Cię potrzebuje
I komu możesz posłużyć
Dziś, jutro, pojutrze….”

Słowo „anioł” pochodzi z języka greckiego angelos, co znaczy zwiastun, posłaniec – czyli ktoś posłany przez Boga. Dzięki aniołom człowiek doświadcza nie tylko poczucia bezpieczeństwa, opieki, ale także kreatywnych i uzdrawiających sił, które drzemią, bo są uśpione w naszej duszy. Siostry Urszulanki mieszkające i pracujące na terenie Sycowa są właśnie takimi Aniołami posłanymi przez Boga, by nieść wszystkim Sycowianom pomoc i dobre słowo. Prowadzone przez Siostry Przedszkole zasługiwało na swoją nazwę. I właśnie wtedy każdy uświadamiał sobie, że dzieci, które uczęszczają do tej Placówki mają wspaniałą opiekę przez takie „ziemskie anioły” i nikt z pracowników nie miał wątpliwości dlaczego właśnie patronem będą aniołowie. Aniołowie bo w placówce jest ich tyle, ile dzieci- każdy z nas ma przecież własnego Anioła strzegącego nas we dnie i w nocy. A kto zapewni lepszą opiekę niż Anioł Stróż? Każdego roku nauka w placówce rozpoczyna się od wezwania pomocy tych Bożych opiekunów. Zarówno pracownicy jak i podopieczni chcą, by aniołowie wspierali ich, wskazywali drogę.
Dnia 27 października 2009 odbyło się uroczyste nadanie imienia Placówce mieszczącej się przy ul. Piastowskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Ap. Piotra i Pawła , której przewodniczył ks. Biskup Stanisław Napierała. Wśród goście zaproszonych na tę uroczystość byli: Burmistrz Miasta i Gminy Syców p. Sławomir Kapica,  Wizytator z Kuratorium we Wrocławiu p. Antonina Kużaj, przełożona Centrum Sióstr Urszulanek s. Elżbieta Stodolska, przełożona domu Sióstr Urszulanek s. Barbara Lipska, była Dyrektor Placówki s. Beata Kruszona oraz Dyrekcja placówek przedszkolnych. Dzieci z przedszkola Sióstr Urszulanek pełniły obowiązki gospodarza i powitały Ks. Biskupa w drzwiach świątyni, wraz z rodzicami niosły dary, mówiły modlitwę wiernych.
„Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka” Ks. Biskup w kazaniu podkreślił jak ważny w Patron Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Sycowiecodziennych kontaktach z innymi ludźmi jest uśmiech. Zachęcał , aby każdy obdarowywał nim swoich bliskich. Potem biskup ks. Stanisław Napierała wręczył każdemu z maluchów obrazek ze swoim błogosławieństwem.
Po mszy świętej dzieci zaprezentowały zebranym przedstawienie o aniołach. Księdzu Biskupowi ofiarowały wykonaną w przedszkolu laurkę z Aniołem Stróżem, chustę z logo przedszkola oraz plakietkę z napisem „ Przyjaciel przedszkola”.
Dalszy ciąg uroczystości odbył się w poniedziałkowe popołudnie w Centrum Kultury. Był on połączony z 5 rocznicą kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej. Program uroczystości składał się z dwóch części: przeglądu piosenki religijnej i konkursu plastycznego z motywem przewodnim: Mój Anioł Stróż. Na scenie wystąpiły dzieci z Przedszkola Sióstr Urszulanek oraz z placówek publicznych z terenu Miasta i Gminy Syców, jak również mali reprezentanci z Twardogóry i Kępna. Na koniec mali artyści wspólnie wykonali piosenkę Arki Noego „Święty Uśmiechnięty”.
Przedszkole Sióstr Urszulanek każdego roku świętuje ten uroczysty dzień zapraszając wszystkie Publiczne Przedszkola i ciesząc się, że Aniołowie są wśród nas i wspierają nas!!

mgr Anna Lar