REKRUTACJA

REKRUTACJA

  REKRUTACJA

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności:

• Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do placówki oraz dzieci o szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Pozostałe dzieci przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń

• Rekrutacja dzieci do przedszkola realizowana jest w miesiącach styczeń- luty tego roku, w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną

• Informacje o przyjęciu dziecka udostępnia się zainteresowanym z początkiem marca każdego roku

• Istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola w ciągu roku  szkolnego na zwolnione miejsce.

• Karty zgłoszeniowe można odbierać w Placówce u Siostry Dyrektor lub z linku:  karta rekrutacyjna